ประมาณการค่าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร ค่าธรรมเนียมเเรกแข้า
(บาท)
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 10,500.00 120,000.00
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10,500.00 75,000.00
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,500.00 75,000.00

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

  • dummyweb-wtu@western.ac.th