•  
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)ภาคปกติ แล้ววันนี้
  โทรศัพท์ 085-802-8833,085-820-8833,088-585-2070 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

   

 •  
  วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-20 มีนาคม 2560

Go to top