สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่พัฒนาระบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย จึงมุ่งเน้นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันทสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา (WEMs)
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา(DSS)
3. ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายทางไกล (Cyber U)
4. ระบบ Call Center
6. ระบบคลินิกทันตกรรม
5. เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทั้งนี้ทางสำนักฯ ได้มีการจัดอบรมในการใช้ระบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจหลักการใช้ระบบอย่างถูกต้อง
และนำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
โครงสร้างการบริหาร

Please publish modules in offcanvas position.